Dendrochronologické laboratórium

Aktuality

Odber a analýza vzoriek z Michalskej veže v Bratislave

Xylotomické určovanie drevín z uhlíkov v Lučenci