Dendrochronologické laboratórium

Aktuality

Datovanie prestavieb Estrházyho paláca v Bratislave.

Odber vzoriek vo Františkánskom kláštore v Trnave.

Príprava projektu na dokumentáciu a analýzu zanikajúcej ľudovej architektúry, vodných a banských stavieb.

Vzorkovanie a analyzovanie dreva v kostole sv. Ondreja v Ondrejovciach.

Datovanie hospodárskej budovy múzea v Lišove.

Odber a analýza vzoriek z Michalskej veže v Bratislave

Xylotomické určovanie drevín z uhlíkov v Lučenci