Počiatky dendrochronológie

Zakladateľom dendrochronológie bol Andrew Ellicott Douglass (1867 – 1962 USA). Astronóm, ktorý sledoval slnečnú aktivitu a snažil sa zistiť či na to dreviny nejakým spôsobom reagujú. Samozrejme vedomosť o tom, že dreviny vytvárajú každý rok jeden letokruh sa vedela už v antike, ale ich priame vzťahy s klimatickými a ekologickými činiteľmi prostredia sa začali sledovať na prelome 19. a 20. storočia. A .E. Douglass sledoval ako dreviny takmer rovnako reagujú na podmienky a skladaním letokruhových kriviek vytvoril prvé chronológie. V r. 1929 sa mu podarilo prepojiť plávajúce chronológie (presne nedatované) stredovekých indiánskych miest v USA. Výsledkom bola prvá štandardná borovicová chronológia naspäť do roku 700 n.l., pomocou ktorej sa podarilo datovať notoricky známe lokality ako Mesa Verde, Pueblo Bonito alebo Canyon de Chelly.