O nás

Sme dobrovoľnícke občianske združenie so zameraním na oblasť dendrochronológie v stavebnom dedičstve.

Našim cieľom je zhromažďovať, merať, analyzovať, interpretovať, publikovať a skladovať vzorky driev z územia Slovenska. Za týmto účelom sme vytvorili občianske združenie a národný depozit vzoriek dreva. Venujeme sa hlavne dobrovoľníckej činnosti zameranej na zber údajov a vedomostí, ktoré dnes nie sú stredom záujmu ale uvedomujeme si ich spoločenskú hodnotu pre budúcnosť. Časom sa nám podarilo vybaviť malé laboratórium zamerané na spracovanie a analyzovanie dreva. Všetky aktivity sú financované výhradne z grantov, príspevkov a vlastnej činnosti združenia, kam spadajú konzultačné a analytické služby v oblasti dendrochronológie a kultúrneho dedičstva. Laboratórium sme vybavili za pomoci darov, grantov a vlastných pôžičiek.  Ide o záujem uschovať a ochrániť čo najviac vzoriek dreva, ktoré sa bežne likvidujú a tak ako krajina prichádzame o časť informácií ukrytých v našom kultúrnom dedičstve.

Medzi naše aktivity ďalej patria:

  • skladovanie vzoriek dreva v depozite vrátane ich úpravy
  • osvetová činnosť za pomoci publikačnej činnosti, prednášok, osobných konzultácií
  • hľadanie a zber vzoriek dreva zo zdemolovaných pamiatok alebo starých domov po súhlase majiteľa
  • analyzovanie dreva – datovanie, druhové špecifikovanie, rekonštrukcia historických klimatických podmienok, rekonštrukcia geodynamických javov, prítomnosť lesných požiarov a iné
  • odborný odber vzoriek z funkčných konštrukcií
  • kurzy zamerané na prácu s drevom – remeselné i laboratórne