O nás

Sme dobrovoľnícke občianske združenie so zameraním na oblasť dendrochronológie.

Našim cieľom je zhromažďovať, merať, analyzovať, interpretovať, publikovať a skladovať vzorky driev z územia Slovenska. Za týmto účelom sme vytvorili laboratórium a národný depozit vzoriek dreva. Všetky aktivity sú financované výhradne z grantov, príspevkov a vlastnej činnosti združenia, kam spadajú konzultačné a analytické služby v oblasti dendrochronológie a kultúrneho dedičstva. Laboratórium sme vybavili za pomoci darov grantov a vlastných pôžičiek. Ide o záujem uschovať a ochrániť čo najviac vzoriek dreva, ktoré sa bežne likvidujú a tak ako krajina prichádzame o časť informácií ukrytých v našom kultúrnom dedičstve.

Medzi naše aktivity patria:

  • skladovanie vzoriek dreva v depozite vrátane ich úpravy
  • osvetová činnosť za pomoci publikačnej činnosti, prednášok, osobných konzultácií
  • hľadanie a zber vzoriek dreva zo zdemolovaných pamiatok alebo starých domov po súhlase majiteľa
  • analyzovanie dreva – datovanie, druhové špecifikovanie, rekonštrukcia historických klimatických podmienok, rekonštrukcia geodynamických javov, prítomnosť lesných požiarov a iné
  • odborný odber vzoriek z funkčných konštrukcií
  • kurzy zamerané na prácu s drevom – remeselné i laboratórne

Ľudia združenia:

  • Laboratórny pracovník a predseda realizačnej rady združenia – Mgr. et Mgr. Mojmír Choma