Letokruh a jeho stavba

Letokruh je základná makroskopická stavebná  jednotka dreva. Na jar, keď sa drevina prebúdza, vytvára väčšie cievy s tenšími stenami, aby mohol transportovať do koruny čo najviac živín. Počas leta sa vytvárajú už hrubšie a menšie bunky. Koncom leta sa rast spomaľuje, až zastavuje. Hrúbka jarného a letného dreva závisí od klimatických podmienok prostredia. Je to teda cenný záznam. Okrem klimatických podmienok sa pomocou rôznych metód dá zistiť z letokruhu aj znečistenie ovzdušia, rádioaktivita prostredia, správanie sa geomorfológie a veľa iných skutočností.