Depozit vzoriek

Budujeme miesto, kde sa skladujú vzorky dreva z celého územia Slovenska. Odborne sa ošetria, sterilizujú, vkladajú sa do databázy, skenujú, balia a uskladňujú.

Cieľ depozitu:

Uchovať čo najväčší možný počet vzoriek historického, archeologického či subfosílneho dreva pre účely dendrochronológie, prípadne iných vedných odborov. (Pre upresnenie – nejde o uchovávanie celých trámov, či brvien, ale len o priečne rezy vo forme kotúčov širokých 5 cm, prípadne jadrové vývrty.)

Ako to funguje?

Zber vzoriek za účelom ich uloženia do depozitu je zadarmo a neskrýva žiadne skryté poplatky. Snažíme sa tak motivovať všetkých, aby z dôvodu vlastného šetrenia Slovensko neprichádzalo o cenný kus svojho kultúrneho dedičstva. Vzorky sami odoberieme, vyzdvihneme a v istých prípadoch po konzultácii je možné vzorky zaslať aj poštou. Stačí nás len informovať a všetko zabezpečíme. Opravuje sa, či chátra vo Vašom okolí starý dom alebo pamiatka? Sú tam kopy starého dreva, ktoré zrejme niekto len spáli, alebo vyhodí? Napíšte nám!

Ak by bolo potrebné drevo neskôr datovať, je možné to kedykoľvek dodatočne vykonať. Je to výhodné hlavne pre výskumníkov či majiteľov pamiatok, ktorí momentálne nedisponujú zdrojmi na datovanie a nechcú pokazený biologický materiál skladovať doma, alebo sa neskôr ku drevám nebude dať dostať (bežiaca obnova a tak podobne).