Datovanie dreva

Pomocou laboratórnej metódy a špeciálnych prístrojov je možné určiť v ktorých rokoch strom rástol. Vysvetlenie, ako to funguje nájdete v krátkych článkoch na tejto stránke.

Dreviny, ktoré datujeme:

Zameriavame sa na datovanie stavebných drevín ako je dub, jedľa, smrekovec a v menšej miere smrek a borovica.

Cena:

Prostriedky získané z datovania financujú všetky naše dobrovoľnícke aktivity, ako: zbery vzoriek zo schátraných pamiatok a iných budov, kde hrozí strata týchto cenných informácií ukrytých v dreve; publikačná činnosť, osvetová činnosť, prednášky, tlačoviny, všetko vybavenie laboratória a depozitu, kurzy a veľa iného v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cena pozostáva z troch zložiek, preto sa nedá všeobecne stanoviť jednotková cena za vzorku. Rámcovo sa cena za vzorku môže pohybovať od 15 eur do 60 eur. Cenu ovplyvňujú nasledovné zložky:

  1. ceny za odber (podľa hodín strávených pri odbere)
  2. súčtu ceny laboratórnej práce na vzorkách (úprava, meranie, interpretácia a výskumná dokumentácia)
  3. cestovných náhrad motorového vozidla s vybavením na vzorkovanie

Pokojne nás oslovte o vyhotovenie cenovej ponuky a obratom Vám ju zašleme.

Doba realizácie:

Po odbere vzoriek trvá analyzovanie a spracovanie dokumentácie od dvoch týždňov do jedného mesiaca podľa rozsahu výskumu. Okamžité vzorkovanie a vypracovanie dokumentácie do niekoľkých dní robíme len výnimočne a za zvýšenú cenu.