Datovanie dreva

Pomocou laboratórnej metódy a špeciálnych prístrojov je možné určiť v ktorých rokoch strom rástol, prípadne bol vyťatý. Vysvetlenie, ako to funguje nájdete v krátkych článkoch na tejto stránke v bočnom panely.

Dreviny, ktoré vieme spracovať:

Zameriavame sa na datovanie stavebných drevín ako je dub, jedľa, smrekovec a v menšej miere smrek a borovica.

Cena:

Prostriedky získané z datovania financujú všetky naše dobrovoľnícke aktivity, ako: zbery vzoriek zo schátraných pamiatok, pamätihodností a iných budov, ktoré sú ešte nositeľmi pamiatkových hodnôt, kde hrozí strata týchto cenných informácií ukrytých v dreve; publikačná činnosť, osvetová činnosť, prednášky, tlačoviny, všetko vybavenie laboratória a depozitu, kurzy a veľa iného v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cena pozostáva z troch zložiek, preto sa nedá všeobecne stanoviť jednotková cena za vzorku. Ide hlavne o čas strávený na cestách, v laboratóriu a za počítačom. Rámcovo sa cena za vzorku pohybuje od 25 eur (pri množstve okolo 15 vzoriek a vyššie) do 90 eur (pri počte 1-3 ks). Cenu navyšujú faktory ako vzdialenosť, stav a charakter vzoriek, ich počet a podobne. Pokojne nás oslovte o vyhotovenie cenovej ponuky a obratom Vám ju zašleme.

Doba realizácie:

Po odbere vzoriek trvá analyzovanie a spracovanie dokumentácie od  jedného až dvoch mesiacov podľa rozsahu výskumu. Okamžité vzorkovanie a vypracovanie dokumentácie do niekoľkých dní robíme len výnimočne pretože máme svoje zamestnania a v laboratóriu vieme stráviť len obmedzený voľný čas.