Datovanie dreva IV. – podmienky

Doteraz sme hovorili o ideálnych podmienkach na ideálnych príkladoch, aby bolo pochopenie problematiky jednoduchšie. Sú však všeobecné podmienky, ktoré by vzorka mala spĺňať na to, aby mohla byť datovaná.

  1. Minimálny počet letokruhov – najmenej 50 letokruhov je potrebných na to, aby bolo možné vzorku s dostatočnou istotou datovať. Ak sa však odoberie dostatočné množstvo vzoriek aj s menším počtom letokruhov, je možné vzájomným skladaním vzorky datovať.
  2. Stav dreva – samotné drevo môže byť prežraté, popraskané, zhnité, zuhoľnatené, avšak len do takej miery, aby sme boli schopní z neho vyčítať neprerušený letokruhový rad tých potrebných 50 letokruhov.
  3. Bez rastových defektov – v miestach defektov je signál letokruhového radu zdeformovaný a môže znemožniť datovanie. Rastové defekty sú napríklad ak strom bol vystavený neprirodzeným podmienkam, pohybom, katastrofám, povodniam, rástol v extrémnych podmienkach na svahoch, skaliskách a podobne.
  4. Druhové zloženie – špecializujeme sa na stavebné drevo, čiže dub, jedľa, menej smrek a smrekovec, okrajovo borovica – ostatné dreviny nevieme datovať, nakoľko nedisponujeme na to potrebnými štandardnými chronológiami.