Datovanie dreva III. – chronológia

Štandardná chronológia je sumárnou letokruhovou krivkou, ktorá vznikla vzájomným preložením niekoľko kusov až stoviek kusov letokruhových kriviek. Ako príklad si uvedieme 3 teoretické vzorky dreva. Vzorka 3 bola odobraná z ešte žijúceho stromu, vzorka 2 z akéhosi záhradného domčeka postaveného v roku 1971 a vzorka 1 zo starej šopy na seno. Stromy, z ktorých letokruhové krivky pochádzajú rástli na približne rovnakom mieste a istý čas rástli spolu (strom 1 so stromom 2 a strom 2 so stromom 3). Preto časť ich krivky je podobná a je možné ich takto poskladať. Výsledkom je štandardná chronológia v našom prípade dlhá 142 rokov. Čím viac kriviek sa takto navzájom prekladá (z hľadiska hustoty či dĺžky) je chronológia (signál) presnejšia a vernejšie odzrkadľuje podmienky v danom čase. Čo však, ak máme veľa nedatovaných vzoriek navzájom sa prelínajúcich? Hovoríme tomu plávajúca chronológia. Pláva v čase a snažíme sa ju ukotviť do absolútnych dát pomocou zbierania množstva ďalších vzoriek a tak preklenúť prázdny priestor medzi štandardnou a plávajúcou chronológiou.

Skladanie štandardnej chronológie.