Datovanie dreva II. – krížové datovanie

Po tom, ako sme zmerali vzorku pristupujeme k samotnému datovaniu nazývanému ako krížové datovanie (cross-dating alebo synchronizácia). Ide o jednoduchý princíp, kedy sa naša letokruhová krivka vzorky porovná za pomoci štatistických metód so štandardnou chronológiou a nájde sa miesto najlepšej zhody. Dole vyobrazený teoretický príklad demonštruje datovanie vzorky 2 odobranej z dubovej zárubne dvier záhradného domčeka. Sami môžete vidieť vysokú zhodu letokruhovej krivky so štandardnou chronológiou medzi rokmi 1903 – 1971.

Krížové datovanie vzorky so štandardnou chronológiou.