Datovanie dreva I – meranie letokruhov

Povedali sme si, že letokruh je zrkadlom podmienok v danom roku. Letokruhy za sebou (letokruhový rad), ktorých šírku zmeriame, vytvárajú po vynesení do grafu (XY – rok k šírke) letokruhovú krivku. Vzorky je nutné pred meraním nielen ošetriť, ale aj odborne pripraviť, aby meranie bolo presné a vylúčili sa chyby. Meriame to pod mikroskopom na špeciálnych meracích stoloch.

Zmerané letokruhy vynesené do letokruhovej krivky na časovej osi.