Základná podmienka

Čo je teda základnou podmienkou tejto celej vednej disciplíny? Je ním to, že dreviny jedného druhu na jednej lokalite, v rovnakých podmienkach reagujú na zmeny týchto podmienok rovnako. To znamená napríklad, že ak je rok suchý a bez slnka, tak stromy na tomto mieste reagujú vytvorením úzkeho letokruhu – „de facto“ rastú pomalšie. Naopak, ak je rok mokrý a slnečný, tak všetky stromy jedného druhu na jednej lokalite vytvoria širší letokruh. Samozrejme výrazne generalizujeme, pretože vplyvov na rast dreviny je viacej a nie je to len dostatok vody a slnka. Na priloženom obrázku môžete vidieť 3 vzorky z troch rôznych jedincov, ktoré rástli v jednom čase na jednej lokalite. Zreteľne môžete sledovať ich podobnosť.